Çalışma gerçekleştirilen yerde toz, duman, metal buharı, buğu ve gaz şeklinde çeşitli hava kirleticileri oluşur. Bu kirlerin oluştukları yerde ortama yayılmadan oluşma merkezinde temizlenmelidir.

Toz toplama sistemi endüstride çalışma ortamlarında hava kalitesini arttırmak için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

Toz Toplama Sistemleri optimum çalışma ortamının oluşturulmasında ve toza bağlı makine arızaları ile çalışmadan rahatsızlıklarının önüne geçmek adına olmaz ise olmaz birer unsurdur.

Toz toplama üniteleri ve toz toplama filtreleri ve diğer elemanları ile bir bütün olarak çalışırlar.
Sağlıklı bir çalışma veriminin elde edilmesi işletme veriminin maksimize edilmesi adına Antalya Toz Toplama sistemlerinde birinci teknik ekipmanlar olarak kullanılır.