Makitek Mekanik sığınak santralleri tam bu noktada devreye girerek geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın korunmasına yardımcı olmaktadır.

KULLANIM YERLERİ

Çağımızda gelişen teknolojisinin bir sonucu olarak askeri alanda meydana gelen gelişmeler NÜKLEER, BİYOLOJİK ve KİMYASAL bombaların kullanımının yaygınlaşması buna özgü çözümlerin bulunmasını kaçınılmaz bir hale getirmiştir.Makitek Mekanik sığınak santralleri tam bu noktada devreye girerek geleceğimizin teminatı olan  çocuklarımızın korunmasına yardımcı olmaktadır. Sığınak havalandırma santrali prensip olarak iki farklı şekilde çalışmaktadır. Normal zamanlarda taze hava sığınağa G-4 panel filtreden geçirilerek yollanmaktadır. Savaş zamanında ise taze hava nükleer, biyolojik, kimyasal gazları soğurabilen hepa filtreden geçirilmektedir Hücre yapısı olarak 40 mm alüminyum eloksal profillerden oluşan karkas sistemi kullanılmaktadır. Paneller çift cidarlı olup 30 mm kalınlıktadır dış cidar 1mm kalınlığında boyalı galvaniz iç cidar ise 0,8 mm kalınlığında galvaniz saçtan imal edilmektedir. Ayrıca (X) ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için hücre içi duvarlar 1,2 mm kalınlığında kurşun levhalarla kaplanmıştır. Hücreler son derece rijit ve sızdırmaz bir yapıya sahiptir. Cihaz içi basıncı yenebilmesi ve uzun mesafelere hava transferi yapabilmesi için fanlar yüksek basınç üretebilen geriye eğik seyrek kanatlı olarak kullanılmaktadır H-13 kalitesindeki NBC hepa filtrenin uzun ömürlü olabilmesi için taze hava önce G-4 kalitesindeki kaba filtreden sonra F-7 kalitesinde torba filtreden geçirilir ve son olarak H-13 hepa filtreden geçirildikten sonra sığınak mahalline üflenir. Ayrıca taze hava zararlı (X) ışınlarından arındırılmak için kurşun eliminatörden geçirilir. Sığınak santralinin acil durum ve normal zaman damperleri yay geri dönüşlüdür ve on/off kontrollü servo motora sahiptir cihazın hangi konumda çalışması isteniyorsa ilgili pozisyon damperi açılır ve diğer damper kapalı konuma geçer. Bu sayede normal kullanım zamanlarında nbc filtre kullanılmamış olur.